2021-1-TR01-KA131-HED-000003032 PROJESİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ NİHAİ LİSTELERİ

2021-1-TR01-KA131-HED-000003032 Projesi Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup nihai listeler kesinleştirilmiştir.

Excel hatalarından kaynaklanan hatalar düzeltilmiş olup, diğer taraftan deprem kriterinde Ulusal Ajans’ın 05.04.2023 tarihli yazısı (https://www.ua.gov.tr/media/1llbbdxt/deprem_önlemleri_05-04-2023-v2.pdf) dikkate alınmıştır.

 

Personel ders verme hareketliliğine hak kazananların nihai listesi için tıklayınız.

Personel eğitim alma hareketliliğine hak kazananların nihai listesi için tıklayınız.

 

28.08.2023 tarihine kadar feragatname ve katılım dilekçelerinin erasmus@siirt.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Proje dönemi 31.10.2023 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla bu tarihe kadar hareketlilik tamamlanmalıdır.

 

Feragatname Dilekçesi

Katılım Dilekçesi


Katılım dilekçesi son gönderim tarihi 31.08.2023'tür.

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ (0484) 212-1111 / 4438
Erasmus +
14.8.2023