2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI HAKKINDA

Siirt Üniversitesi Erasmus+ takviminde yayınlanan 2020-1-TR01-KA103-090859 PROJESİ ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ başvuru tarihi Kurum Koordinatörlüğü tarafından 07.11.2022 olarak belirlenmiş idi. Ulusal Ajans tarafından kurulum aşamasında olan yeni portalda yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle başvurular ilerleyen tarihlerde E-devlet ile entegre edilmiş olan yeni portal üzerinden alınacaktır. Başvurulara ilişkin belirlenecek yeni tarih erasmus.siirt.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Uzm. MEHMET KENAN TAN / 3497
Erasmus +
7.11.2022