Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

 

Erasmus+ öğrenim hareketliliği nedir?

Erasmus+ öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyetin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkede Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.

Erasmus+ staj hareketliliği nedir?

Staj hareketliliği, Üniversitemiz öğrencilerine iki akademik yıl arasında yaz aylarında veya (4. sınıfta başvurup kazanma şartı ile) mezun olduktan sonra Avrupa Birliği Üyesi ülkelerden birinde en az 2 ay en çok 12 ay uluslararası iş deneyimi edinme şansını sunar. Staj programı üniversitemizin anlaşmalı olmadığı kurumlarda da planlanabilir. Üniversitede planlanacaksa idari bir pozisyon olması ve alanına yönelik iş deneyimi edinmesine olanak sağlamalıdır.

Erasmus+ Programı neler kazandırır?

Erasmus+ Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Erasmus staj hareketliliği ise en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir.

Aynı eğitim kademesinde (kademeler: Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Erasmus programından hem öğrenim hem staj toplamda 12 aya kadar faydalanabilirsiniz. Başvuru veya katılacağınız program sayısında limit yoktur. Daha önce katıldığınız her Erasmus programı için bir sonraki başvurunuzda -10 puan uygulanır.

Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilir.

Birinci sınıftayım. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?

Öğrenim hareketliliğine başvurular bir sonraki akademik yıl için alınmaktadır. Yani 1. sınıfta başvuru yapıp kazandığınız halde en erken ikinci sınıfın güz veya bahar döneminde öğrenim programına başlayabilirsiniz. Staj hareketliliği ise en erken 1. sınıfın bitiminde yaz aylarında yapılabilir. Her iki programda da başvuru kriterleri arasında kayıtlı olunan bölüm/programda minimum 1 dönem bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?

Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır. Değerlendirmede + puan uygulaması ve hibelendirmede kısıtlı olsa da belli masraflar için ekstra destek sağlanmaktadır.

Alttan dersim var, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) olması gerekir. Bu bağlantıda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

Avrupa'daki istediğim herhangi bir şirkette veya üniversitede Erasmus+ stajyer öğrencisi olabilir miyim?

Staj faaliyetinde üniversitemizin anlaşmalı olmadığı kuruluşlarda da stajınızı yapabilirsiniz. Bu konuda en önemli husus staj programının bölümünüz ile alakalı olup olmadığıdır. Ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu ve Erasmus ile ilişkili resmi kuruluşlarda çalışmada kısıtlamalar vardır.

Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok fakat Üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?

Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

Öğrenci hareketliliğinde İngilizce ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin iyi düzeyde İnglizce bilmesi gerekir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür. Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi ve faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

Erasmus+ Programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?

Evet. Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50'si ve dil puanının % 50'si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre İkili Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde https://erasmus.siirt.edu.tr sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

Tercihimi değiştirebilir miyim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofis’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yükseköğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin bölüm akademik koordinatörü ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin belli oranda örtüşmesi yeterlidir.

Ders seçimi yapılırken yarıyıl için (birer dönem) 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

Bazı ülkelerde bir akademik yıl 3 dönemden oluşmaktadır. Eğer öğrenci öğrenim hareketliliğine bu sistemde dahil oluyorsa ve bir trimester okuyacaksa 20 AKTS, iki trimester okuyacaksa 40 AKTS almak ile sorumludur.

Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Erasmus Ofisi tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize almanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Bazı Konsoloslukların vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Erasmus+ öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma aday gösterildikten sonra kabul almak için başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilebilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilebilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

Hangi sağlık sigortasını yaptırmalıyım?

Gidilen her ülkenin farklı talepleri olmakla birlikte, uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı sağlık sigortasını tercih ediniz. Sigortaların içerikleri ve kapsamlarının genel merkezlerden öğrenilmesi tavsiye edilmektedir. Staj hareketliliği için yaptırılacak sigortanın “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası” (Liability Insurance) kapsaması gerekmektedir. Hibe sözleşmesi gereğince bizim talep ettiğimiz sağlık sigortası öğrenim için tahmini 40-50 Avro, Staj için ise tahmini 60-70 Avro dolaylarında bir ücreti vardır.

Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir. Orada tam zamanlı bir öğrencinin servisten yararlanmak için ücret ödemediği hiç bir servise ek ücret ödemezsiniz.

Öğrenim Anlaşmasında (Learning Agreement) değişiklik yapabilir miyim?

Evet. Eşleştirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılmayabilir, ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik yapmak için öğrenim sözleşmenizin “During Mobility” sayfalarını kullanmalısınız.

Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına gönderilir.

Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksit, toplam hibenin %80'ini geçmeyecek şekilde öğrenci değişime gitmeden önce Ulusal Ajans tarafından hibe gönderildiyse yapılır. Öğrencinin alacağı hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda (Certificate of Attendance) yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir. Hibeler gidilecek ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Hangi ülkeye ne kadar hibe desteği sağlandığı konusu değişkenlik gösterebildiği için web sitemizde duyurular kısmında o dönemde açık olan başvurunun ilan sayfasında güncel tabloya ulaşabilirsiniz.

Öğrenim programı 4 ay 15 güne kadar, Staj programı ise 2 ay hibelendirilmektedir. Öğrenim programına güzde gidip bahara uzatan öğrencilere veya staja gidip 2 aydan fazla staj gerçekleştiren öğrencilere ekstra yardım sağlanmaz ancak kısmi hibeli olarak programlarını daha uzun yapabilirler.

Neden Avro hesabı açtırmak gereklidir?

Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır.

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer.

Erasmus+ başvurularında Not Ortalaması Şartı nedir?

Öğrencilerin seçiminde taban puan olarak lisans için 2.20/4, yüksek lisans ve doktora için 2,5/4 ağırlıklı not ortalamasının olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. MEHMET SEZGİN
Güncelleme : 7.02.2024 12:59:38