Sağlık

 Genel Sağlık Hizmetleri

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 01.01.2012 tarihine kadar tamamlanır." hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacaktır. İlgili sağlık giderleri öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Üniversitemiz Merkez Kampüsünde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı bulunan Mediko öğrencilerimiz için sağlık hizmeti vermektedir. Bunun yanında Siirt ilimizde bir tane devlet hastanesi  ve üç tane özel hastane sağlık hizmetlerini yürütmek üzere hizmet vermektedir.

Uzm. MEHMET KENAN TAN
Güncelleme : 26.10.2016 12:29:29