Öğrenim Hareketliliği

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye'de örgün eğitim veren Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2  (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kurumlararası anlaşmalar kapsamında yapılabilmektedir. Kurumlar, var olan anlaşmaları çerçevesinde gidecek Erasmus+ öğrencilerini belirlemek üzere öğrencilerine başvuru ilanında bulunurlar. Hareketlilik faaliyeti yalnızca birbirleriyle anlaşması olan Erasmus+ Üniversite Beyannamesi sahibi kurumlar arasında yapılabilmektedir. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanabilmek için öğrencilerin kendi kurumlarının Erasmus+ Koordinatörlüklerine başvurmaları ve seçim sürecine dahil olmaları gerekir. Her kurum kendi başvuru ve seçim tarihlerini kendisi belirlemektedir.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, hareketlilik dönemi başlamadan önce seçilecek Erasmus+ öğrencileri için yıllık ulusal öncelikleri ve seçilebilmeleri için gerekli olan kriterleri belirler. Yükseköğretim kurumları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen seçim kriterlerine göre öğrencilerini seçerler.

 

Bir öğrenci Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden her bir yükseköğrenim seviyesi boyunca yalnız 1 defa faydalanabilir; staj hareketliliği faaliyetinden faydalanılmış olunması öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir. Öğrencilerin seçim şartları ve hibe miktarları için lütfen ilgili akademik yılın Hayatboyu Öğrenme Ulusal Teklif Çağrısı'na bakınız.

 

Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler:

 

Öğrencinin Türkiye'deki yükseköğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda  eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Merkez durumu Avrupa Komisyonu'na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi'nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

 

Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Öğrencinin, aldığı derslerin kredisinin 2/3'ü oranında kredi toplaması başarı hedefi olarak gözetilir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edeceklerdir, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

 

Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti olabilir.

 

Erasmus+ Programı Ne Değildir?

1- Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.

2- Erasmus+ programı tam anlamıyla bir "burs" programı değildir.

3- Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.SEÇİLEN ÖĞRENCİ İÇİN İZLENECEK YOL

Birim/bölüm koordinatörünüz ve Erasmus Ofisi ile sürekli irtibat halinde olmanız gereken bu süreçte çeşitli yükümlülükleriniz olduğunu bilmeli, aşağıda belirtilen yolu izlemelisiniz. 

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) Öğrenci İşlerinden Alınmış Güncel Transkript

4) 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

5) Başvuru Formu (Application Form)

Ofisimize 1 nüsha teslim edilmesi yeterlidir. Karşı kuruma başvuru yaparken hazırlanması gereken belgedir. Eğer karşı kurum formatında varsa buradaki formatın hazırlanmasına gerek yoktur. Eğer başvuru online olarak yapılıyorsa yapılan başvurunun 1 çıktısı ofisimiz için yeterlidir.

Gidilecek yükseköğretim kurumunun incelenmesi

Gideceğiniz yükseköğretim kurumunun web sitesini ayrıntılı olarak inceleyip akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler vb. hakkında bilgi edinmelisiniz. Bazı yükseköğretim kurumlarının web sitelerinde bu bilgiler, Erasmus öğrencileri için hazırlanmış Information Pack denilen bir pakette mevcuttur.

Gidilecek yükseköğretim kurumuna başvuru

Başvuru Formu (Application Form) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Bu formlar, elektronik ortamda gönderilebiliyorsa lütfen bu şekilde gönderin. Formların birer çıktısını da Erasmus Ofisi’ne teslim edin. Varsa Konaklama Formu (Accommodation/Housing Form) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Eğer elektronik ortamda kabul edilmiyorsa, her bir formu doldurup ikişer çıktı alarak Erasmus Ofisi’ne teslim edin.

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) işlemleri Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement for Studies) (Gidilecek kurumun web sitesinden erişebilirsiniz).

Alacağınız derslerin belirtileceği bu belgeyi bölüm/birim koordinatörünüzle birlikte doldurmalı ve bu belgeden üç nüsha hazırlayıp her bir nüshayı kendiniz imzalamalı, bölüm/birim koordinatörünüze imzalatmalı ve Gidilecek kurumun web sitesinde yoksa Erasmus kurum koordinatörünce onaylanıp imzalanmak üzere Erasmus Ofisi’ne teslim etmelisiniz. Misafir olunacak kurumca onaylanıp imzalanmak üzere gönderilecek bu üç nüsha ofisimize geri gönderilecektir. 

Onaylanıp imzalanmış nüshalardan sizde kalması gereken ve bölüm/birim koordinatörünüze vermeniz gereken iki nüshayı almak üzere lütfen Erasmus Ofisi’ne gelin. 
Kabul/Davet Mektubu’nun (Acceptance/Invitation/Admission Letter) gelmesi Misafir olacağınız kurum, bölüm/birim koordinatörünüze, programa dahil olduğunuza dair bir Kabul/ Davet Mektubu gönderecektir Bu nedenle, başvuru sırasında, lütfen karşı kuruma birim/bölüm koordinatörünüzün iletişim bilgilerini verin ve Kabul/Davet Mektubu’nun kendisine gönderilmesini isteyin.

Kabul/Davet Mektubu’nu aldığınızda bir fotokopisini Erasmus Ofisi’ne teslim ediniz.

Davet Mektubu (Acceptance/Invitation Letter) geldikten sonra yapacaklarınız:

Pasaport Çıkartılması

Harçsız Pasaport Yazısı (Erasmus Ofisi’nden alınacak).

Eğer pasaportunuz yoksa en az bir yıl süreli pasaport çıkartmalısınız. 
Nüfus Müdürlüğü’ne Öğrenci belgeniz ile eğer 25 yaş üstü iseniz Erasmus Ofisi’nden alacağınız yazıyla başvurarak sadece pasaport defter ücreti ödemiş olacaksınız.

Uluslararası Sağlık-Seyahat Sigortası Yaptırma

Vize almak için ilgili konsolosluğa başvurmadan önce, özel bir sigorta şirketinden uluslararası geçerliliği olan bir sağlık – seyahat (yurt dışında eğitim geçerli) sigortası yaptırın.
Sigorta belgelerinizin birer fotokopisini Erasmus Ofisi’ne verin. 

Vize alma: Vize Yazısı (Erasmus Ofisi’nden alınacak).

Vize başvurunuzu gitmeden en az 2-2,5 ay önce yapmalısınız. Başvuru için ilgili konsolosluğun web sitesini inceleyerek ve konsolosluğu arayarak gerekli belgeleri tam olarak öğrenin, belgelerinizi tamamladıktan sonra Erasmus Ofisi’yle irtibata geçin. Konsolosluğa gitmeden önce size, vize almanızı kolaylaştırmak için hazırlanmış bir yazı verilecektir.

Öğrenci Bilgi Formunun Doldurulması 

Öğrenci Bilgi Formunu doldurup ilgili Erasmus Ofis görevlisine e-posta yoluyla gönderin.

Banka Hesabı Açtırma

Siirt Üniversitesi’nin söz konusu dönemde anlaşmalı olduğu bankada Euro Hesabı açtırın.

Hesap cüzdanınızın bir fotokopisini Erasmus Ofisi’ne getirin.

Hibe Sözleşmesinin Yapılması

Vize aldıktan sonra, fotokopisiyle Erasmus Ofisi’ne gelin. Hibenizi alabilmeniz için sizinle Erasmus Hibe Sözleşmesi yapılacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde, programa katılmadan önce toplam hibenizin %80’i yatırılacaktır. Kalan %20’lik kısım ise döndüğünüzde ödenecektir. 

Hak ve Yükümlülüklerinizi Öğrenme

Hibe sözleşmeniz yapıldıktan sonra Erasmus Ofisi size, Erasmus Öğrenci Beyannamesi denilen ve Erasmus öğrencisi olarak sahip olduğunuz haklar ve yerine getirmeniz gereken yükümlülüklerin yazılı olduğu bir belge verecektir. Tarafınızdan imzalanacak bir nüsha da ofisimizde tutulacaktır.

Siirt Üniversitesi’ne Kayıt 

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna gitmeden önce, Siirt Üniversitesi’ne o dönemki kaydınızı (ders değil dönem kaydı) yaptırın. Harcınızı yatırın.

Siirt Üniversitesi’ndeki Burs Ve Barınma Haklarınızın Korunması

Misafir olacağınız kurumda geçireceğiniz süre zarfında, Siirt Üniversitesi’ndeki burs ve barınma haklarınızın korunacağından emin olmalı ve gerekli işlemleri bölümünüzle ve ilgili kurumlarla tamamlamalısınız.

Karşı kurumla iletişim Gitmeden önce karşı kurumun ilgili yetkilisiyle sürekli iletişim halinde olup, kendisini gideceğiniz tarih ve varış saatiniz konusunda mutlaka bilgilendirin.

GİTTİĞİNİZDE YAPACAKLARINIZ

Seyahat Belgelerini Saklama 

Ülkelerarası seyahat belgelerinizi saklayın. Unutmayın bütün ülkelerarası seyahat belgelerinizi, döndüğünüzde Erasmus Ofisi’ne vermeniz gerekmektedir.

Karşı Kurumun Uluslararası İlişkiler/ Erasmus Ofisi’ne Gitme 

Katılım Sertifikası’nın (Statement) onaylanması Katılım Sertifikası (Statement) 
Katılım Sertifikası’nı karşı kurumun ilgili yetkilisine onaylatıp imzalattıktan sonra belgenin ofisimize fakslanmasını sağlayın.

Karşı Kuruma Ders Kaydı Yaptırma

Misafir olduğunuz kuruma ders kaydı yaptırın. Erasmus öğrencisi olduğunuz için öğrenim harcı/akademik ücret ödemeniz gerekmeyecektir.

Ders Değişikliği Durumu

Gitmeden önce seçtiğiniz derslerde gittikten sonra değişiklik yaparsanız, Öğrenim Anlaşmanızın ikinci sayfasını (Changes to Original Proposed Learning Agreement) doldurun.
Doldurduğunuz bu belgeyi misafir olduğunuz kurumun ilgili yetkilisine onaylatıp imzalatın.

Daha sonra Siirt Üniversitesi Erasmus Ofisi'ne hem fakslayın hem de postayla gönderin. Bu belgenin, Siirt Üniversitesi Erasmus birim/bölüm koordinatörünüz ve Erasmus kurum koordinatörü tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra misafir olduğunuz kuruma geri gönderildiğinden emin olun.

Kredi Hesabı

Aldığınız derslerin toplam kredisini kontrol edin. Tam 30 kredilik ders almalısınız.

Konaklamayı Ayarlama

Gerekli bilgiyi karşı kurumun ofis görevlilerinden edinebilirsiniz.

Oturma izni 

Yabancılar Şubesi’ne gidip oturma izninizi alın. Gerekli bilgiyi karşı kurumun ofis görevlilerinden edinebilirsiniz.

Öğrenci Kimlik Kartınızı alma

Gerekli bilgiyi karşı kurumun ofis görevlilerinden edinebilirsiniz.

Katılım Sertifikası’nın (Statement) tekrar onaylanması  Dönmeden önce, Katılım Sertifikası’nı karşı kurumun ofis görevlilerine tekrar (hem varış hem de dönüş bilgileri yer alacak şekilde) onaylatıp imzalatın. Kalan hibenin ödenebilmesi için bu belgeyi saklayın.

Transkript Alma

Misafir olduğunuz kurumdan aldığınız tüm dersleri oradaki not sistemi ve AKTS’ye göre gösteren bir Not Çizelgesi (Transcript of Records) alın.Kalan hibenin ödenebilmesi için bu belgeyi saklayın.

ERASMUS+ PROGRAMI KAPSAMINDA YURTDIŞINDAN DÖNDÜKTEN SONRA HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER 

Kalan %20'lik hibenizi alabilmeniz için aşağıdaki işlemleri en geç iki hafta içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

1) Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance): Yurtdışından dönmeden önce karşı üniversiteden talep edilmelidir. Belgenin üzerinde gün/ay/yıl formatında Erasmus+ faaliyetinizin başlangıç ve bitiş tarihleri yer almalıdır ve belge karşı kurumdan imzalı ve mühürlü olmalıdır. Yurtdışındaki üniversiteler genelde öğrencilere kendileri hazırlayıp kendi formatlarında katılım sertifikası vermektedirler.

2) Karşı Üniversiteden Onaylı Transkript (Transcript of Records): Yurtdışından dönmeden önce karşı üniversiteden talep edilmelidir. Belgenin üzerinde yurtdışında aldığınız derslerin isimleri, ECTS kredileri ve notları yer almalıdır. 
Eğer yurtdışında eğitim alınan üniversite kalınan dersleri öğrenciye verdikleri not döküm belgesine işlemiyorsa, öğrencinin bu belgeye kaldığı dersleri yazarak yurtdışına dönmeden imzalatması ve ofisimize teslim etmesi zorunludur. Kalınan dersler zaten karşı üniversitenin verdiği not döküm belgesinde yer alıyorsa bu belgenin hazırlanmasına gerek yoktur.

3) Nihai Ders Saydırma ve Not Dönüşüm Belgesi: Yurtdışından dönüş yapıldıktan sonra hazırlanması gerekir. Bu belgenin hazırlanması için bölüm Erasmus+ koordinatörü ile iletişime geçilmelidir. Karşı üniversitede alınan notların SİÜ not sistemine dönüştürüldüğü belgedir. Belgenin bir nüshası notların sisteme girilmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve bir nüshası mutlaka Erasmus Ofisi’ne ulaştırılmalıdır.

4) Nihai Transkript: Not dönüşümü gerçekleştikten ve yurtdışında alınan dersler SİÜ sistemine işlendikten sonraki öğrenci not dökümü belgesidir. Öğrencinin kendisi tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınıp ofisimize teslim edilmesi gerekmektedir.

5) Pasaport Giriş-Çıkış Sayfasının Fotokopisi

6) Öğrenci Nihai Raporu: Hareketlilik Aracı (Mobility Tool) kullanılarak öğrenciler tarafından internet üzerinden AB anketinin (EU Survey) doldurulması gerekmektedir. Önümüzdeki günlerde anket konusunda güncelleme yapılacaktır ve linki öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Derslerin Tanınması 

Bölüm/ birim koordinatörünüz akademik tanınırlık belgelerini doldurup imzalayacak ve bu belgeleri bağlı olduğunuz birimin Yönetim Kurulu’na sunacaktır. Yönetim Kurulu, derslerin tanınması çerçevesinde, notların transkriptinizde belirtilmesi hususunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’yla irtibata geçecek, akademik tanınırlık belgelerinin birer nüshasını da Erasmus Ofisi’ne gönderecektir.

Faaliyetinizi Raporlandırma

Nihai Rapor Formu

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Nihai Rapor Formu’nu elektronik ortamda doldurup e-posta yoluyla ilgili Erasmus Ofis görevlisine gönderin. 

Seyahatinizi Belgelendirme

Bütün ülkelerarası seyahat belgelerinizi Erasmus Ofisi’ne teslim edin. 

Sunum Hazırlama

Yurtdışında geçirdiğiniz dönemi anlatan (okul, yaşam, konaklama, ulaşım vb. konularda) bir sunum hazırlayıp Erasmus Ofisi’ne verin.

Kalan %20’lik Hibenin Ödenmesi

Dersleriniz tanındıktan sonra, ikinci hibe ödemesi için Erasmus Ofisi’ne gelin.

Kalan %20’lik hibe, Katılım Sertifikası’nda yer alan ve yurtdışında ne kadar kaldığınızı gösteren ‘gerçek’ tarihlere  yurtdışında öğrenim gördüğünüz süre zarfında sorumluluklarınızı yerine getirip getirmemiş olmanıza göre (derslerdeki başarı, derslere devam durumu vs.) yeniden hesaplanacak ve buna göre ödeme yapılacaktır.

Uzm. MEHMET KENAN TAN
Güncelleme : 9.02.2022 20:10:24