Misyon & Vizyon

MİSYON

Uluslararası düzeyde yükseköğretim kurumları arası öğretim elemanı/öğrenci değişimi için gerekli altyapıyı oluşturarak ve uluslararası projeleri destekleyerek, üniversitemizin eğitim kalitesinin yükselmesine ve eğitim düzeyinin uluslararası standartlara ulaşmasını sağlayarak bir dünya üniversitesi olma idealine ulaşmak amacıyla;

 

Etkili, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,

Uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,

Öğrenci, öğretim eleman ve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,

Bologna süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak,

Eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,

Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,

Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,

İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.

 

VİZYON

Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Siirt Üniversitesi'nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.


Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 8.08.2022 23:05:52