Etkinlikler

Eğitim Alma Hareketliliği

Personel Eğitim Alma


BAŞVURU
Asgari şartlar/Kriterler

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanabilmeniz için üniversitemizde tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş akademik/idari personel olmanız gerekmektedir.Akademik kadro şart değildir, sözleşmeli akademik/idari personel de başvuruda bulunabilir.

İLAN

Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ilan panoları ile Siirt Üniversitesi web sitesi Duyurular bölümünde çıkacak ilanları düzenli olarak takip edin.

BAŞVURU
1. Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Formu 


Başvuru

2. İş Planı (Work Plan)


En az 2 olmak üzere 5 iş gününü kapsayan bir İş Planı (Work Plan) hazırlayın.Başvuru formunu doldurup hazırladığınız İş Planı 'nı ekleyip ilanlarda belirtilen son başvuru tarihinden önce Erasmus Ofisi'ne teslim edin.

(Ders vermeye/Eğitim almaya yönelik personel hareketliliğinde; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Her durumda, ders vermeye yönelik bir faaliyet haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders veme faaliyeti içermelidir.)

DEĞERLENDİRME
Hazırladığınız İş Planı, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİ
Değerlendirme sonuçları, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ilan panolarında ve Siirt Üniversitesi web sitesi Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

GİTMEDEN ÖNCE YAPACAKLARINIZ

Misafir olunacak yükseköğretim kurumu veya işletmeyle iletişime geçme
Misafir olacağınız yükseköğretim kurumu veya işletmedeki yetkili kişiyle iletişime geçin. Hazırlamış olduğunuz en az 2 iş gününü kapsayan İş Planı’nı (Work Plan) kendisine göndererek gideceğiniz tarih, alacağınız eğitim ve diğer ayrıntıları görüşüp netleştirin.

1. İş Planı’nızı (Work Plan) - imzalı ve mühürlü olarak
2. Kabul/Davet Mektubu (Acceptance/ Invitation/ Admission Letter) - imzalı ve mühürlü olarak
göndermelerini isteyin.
İş Planı (Work Plan) ve Kabul/Davet Mektubu’nun (Acceptance/ Invitation/ Admission Letter) gelmesi. 
İmzalı ve mühürlü olarak gelen bu belgeler Erasmus kurum koordinatörü tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra birer kopyalarını alın.


Davet Mektubu (Acceptance / Invitation / Admission Letter) geldikten sonra yapacaklarınız 


Yurtdışı görevlendirmesi Dilekçe

Bağlı bulunduğunuz Dekanlık veya Okul Müdürlüğü’ne, gideceğiniz ülke ve yükseköğretim kurumu veya işletmenin adı, kalacağınız süre ve alacağınız eğitim bilgilerini içeren bir dilekçe ile başvurarak fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulları, yönetim kurulu olmayan birimlerde ise Üniversite Yönetim Kurulu aracılığıyla bir yurtdışı görevlendirme kararı alın.

Banka hesabı açtırma:

 Siirt Üniversitesi’nin söz konusu dönemde anlaşmalı olduğu bankada Avro Hesabı açtırın.Hesap cüzdanınızın bir fotokopisini Erasmus Ofisi’ne verin.

 

Personel Bilgi Formu’nun doldurulması -Personel Bilgi Formu 
Personel Bilgi Formu’nu doldurup ilgili Erasmus ofis görevlisine e-posta yoluyla gönderin.Sözleşme yapılması Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Formu Formu elektronik ortamda doldurup çıktısını Erasmus Ofisi’ne teslim edin.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde toplam hibenizin % 80’lik ilk kısmı ödenecektir. 

GİTTİĞİNİZDE YAPACAKLARINIZ


Seyahat belgelerini saklama

İkamet ettiğiniz şehirden faaliyeti gerçekleştireceğiniz şehre ulaşımınızda ülkeler ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına ait ekonomik sınıf biletlerinizi ve uçuş kartlarınızı saklayın. Dönerken ikamet ettiğiniz şehre ulaşımınızda ülkeler ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarına ait ekonomik sınıf biletlerinizi ve uçuş kartlarınızı ekleyip Erasmus Ofisi’ne teslim etmeniz gerekecektir. Seyahat giderleri götürü olarak mesafe hesaplayıcısı üzerinden verilir.

  

Katılım Sertifikası (Letter/Certificate of Confirmation/Participation) alınması

• Misafir olduğunuz kurum veya işletmeden orada kaldığınız süreyi ve toplam eğitim alma günlerinizi gösteren imzalı ve mühürlü Katılım Sertifikası (Letter/Certificate of Confirmation/Participation) alın. 

DÖNDÜĞÜNÜZDE YAPACAKLARINIZ
Kalan %20'lik hibenizi alabilmeniz için aşağıdaki işlemleri en geç iki hafta içinde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Evrak teslimi :

1. Katılım Sertifikası(Letter/Certificate of Confirmation/Participation) Bu belgelerin asıllarını Erasmus Ofisi’ne teslim edin. 
2. Seyahat belgeleri (zorunlu değildir. Biniş kartı kontrol maksatlı istenebilir)

Faaliyetinizi raporlandırma Nihai Rapor Formu 
 Faaliyetinize dair bu formu doldurup e-posta yoluyla ilgili Erasmus ofis görevlisine gönderin.


Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde toplam hibenizin % 20’lik ikinci kısmı ödenecektir.


FORMLAR

 

  1. Başvuru Formu
  2. Eğitim Alma İş Planı
  3. Eğitim Alma Sözleşmesi
  4. Nihai Rapor Formu-Online Mobility Tool Anketi
Öğr. Gör. HALİL ÖZDEMİR
Güncelleme : 6.07.2018 14:15:40