Ana Eylemler Ka1-Ka2-Ka3

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında da devam edecektir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler aşağıda verilmektedir. 

  • Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan 

Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği 
Ortak Yüksek Lisans Dereceleri 
Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi 
  • Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan 

Stratejik Ortaklıklar 
Bilgi Ortaklıkları 
  • Özel Eylem

Jean Monnet 

Dr. Öğr. Üyesi SEMİH SERKANT AKTUĞ
Güncelleme : 8.08.2022 22:58:49