Haberler & Etkinlikler

2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları


2016- 2017 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçlarına Erişmek için Tıklayınız.

(İtiraz Dilekçeleri ve yeniden değerlendirme ile Revize edildi. 23.11.2016)


*Toplam Puan; %50 Genel Not Ortalaması, %50 Yazılı Sınav Sonucu toplamı alınarak hesaplanmıştır.

 *Erasmus+Öğrenci Öğrenim, Öğrenci Staj  başvuru yapılmayan Fakülte, MeslekYüksekokulu, Yüksekokul ve Enstitülerin kontenjanı sırasıyla öğrenci sayısı en çok olan Fakülte, MeslekYüksekokulu ve Enstitüden başlamak üzere dağıtılmıştır.

*Her Akademik birime öğrenim kontenjanından 2 adet verilmiştir. Toplam:14 Kontenjan

*Öğrenciler başvurusunu yaptığı program (Erasmus Öğrenim, Erasmus Staj)dahilinde değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Başvuru yapmadığı program için puanı yeterli olsa bile değerlendirmeye alınmamıştır.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önceyararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) -10’arpuan azaltma uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için,hak kazanmış olunmasına rağmen faaliyetini gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

*Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden ASIL olarak faydalanmaya hak kazanan adayların herhangi bir sebeple gitmek istememeleri durumunda, faydalanmaktan vazgeçtiğini beyan eden bir dilekçe ile Öğrenim Hareketliliği için en geç 16/11/2016 tarihine kadar Erasmus+ Koordinatörlüğüne websayfasındaki feragat dilekçesi ile başvurmaları gerekmektedir. Staj için feragat etmek isteyen öğrenciler en geç 15 Şubat 2017 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Daha geç dilekçe verenler geç feragat olarak kabul edileceği ve hareketlilikten faydalanmış olarak kabul edildiğini beyan etmiş olur.(Bir sonraki başvuru için-10 Puan)

*Erasmus  Staj  hareketliliklerinden faydalanmaya hak kazananöğrenciler  öğrenim gördükleri bölüm ile ilgili işletme veya organizasyondan kabul edildiklerine dair Kabul Mektubu (Acceptance Letter)almaları gerekmektedir. “Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuarlarda yaptıkları deneyler, laboratuar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler stajfaaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleriiçin, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığıolan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevlerianaliz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz.”

Staj yeri bulan öğrenciler buldukları staj yerinin uygunluğu için Erasmus+Koordinatörlüğü ve bölüm başkanlarının onayını almaları gerekmektedir.

Hareketliliğe"HİBESİZ" katılmayı kabul eden ve etmeyen öğrencilerin 21.11.2016 tarihine kadar birimimize dilekçe vermeleri gerekmektedir. Hibesiz yararlanmayı kabul eden öğrenciler için Türkiye Ulusal Ajans’ından ek hibe talep edilecektir. Ayrıca hibeli öğrencilerden vazgeçenler olması durumunda kalan hibeler yine toplam başarı puanlarına göre varsa aynı bölüm yoksa genel liste üzerinden faaliyetten hibesiz olarak yararlanan öğrencilere aktarılacaktır.

İlan edilen listeye itirazların son tarihi 18/11/2016'dır.


Öğrenciler için Oryantasyon Eğitimi ve Conversation(Speaking) Kursu yapılacaktır. Oryantasyon ve Dil Kursuna katılım zorunludur. Kursun Derslik ve Tarihi ayrıca duyurulacaktır.


Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. HALİL ÖZDEMİR (0484) 212-1111 / 3875
Erasmus +
9.11.2016