Haberler & Etkinlikler

Başvuru Süreci 2015-2016

2015 - 2016 ERASMUS+ HAREKETLİLİK PROGRAMI ÖĞRENCİ FAALİYET TAKVİMİ 

ŞUBAT-MART: 9 Şubat- 9 Mart 2015-2016 Erasmus Başvurularının Yapılması

MART: 10 Mart Erasmus Yabancı Dil Sınavının Yapılması 

NİSAN : 2015-16 Erasmus Öğrenci Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması ve İtirazların Değerlendirilmesi

NİSAN: Feragat Edecek öğrencilerin en geç Nisan sonuna kadar Erasmus ofisine dilekçe bırakması 

MAYIS: Erasmus Öğrenci Seçmelerinde başarılı olan tüm öğrencilere yönelik Oryantasyon Programının Uygulanması

HAZİRAN I. Dönem Erasmus hareketliliğinde bulunacak öğrencilerin yerleştirildikleri üniversitelere başvurularının yapılması

TEMMUZ: Karşı kurumlartarafından hareketlilikte bulunacak öğrenciler adına davetiyelerin gönderilmesi

AĞUSTOS: Karşı kurumlartarafından hareketlilikte bulunacak öğrenciler adına davetiyelerin gönderilmesi ve öğrencilerin vize işlemlerine başlaması

EYLÜL: Güz döneminde hareketlilikte bulunacak öğrencilere hibelerinin yatırılması için hibe sözleşmesi imzalanması

EKİM: II. Dönem Erasmus hareketliliğinde bulunacak öğrencilerin karşı kurumlara başvurularının yapılması

KASIM:  II. Dönem Erasmus sürecini uzatmak İsteyen öğrencilerin uzatma işlemlerinin yapılması

 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

2015 – 2016 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus+ Erasmus Programı Başvuru Tarihleri:

09.02.2015-09.03.2015

1- ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN;

a) Üniversitemizde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması (Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç),

b) Daha önce Erasmusa seçilmiş ancak hakkını kullanmamış olanlar,

c) Erasmus öğrenim ve/veya staj(1)* programından farklı bir eğitim seviyesinde hibeli olarak yararlanmış olanlar, (Örnek: lisans programında Erasmus yapmış şuan yüksek lisans eğitimde olan öğrenci vb.)

d) Erasmus Değişim Programının gerçekleşeceği dönemde mezun durumunda olmayanlar,

e) Erasmus öğrenim programından aynı eğitim seviyesinde daha önce toplamda(1)*12 ay faydalanmış olup hibesiz olarak faydalanmak isteyenler.

 

2- STAJ FAALİYETİ İÇİN;

 

a) Üniversitemizin örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenci olması (Hazırlık Sınıfı hariç),

b) Daha önce Erasmusa seçilmiş ancak hakkını kullanmamış olanlar,

c) Erasmus öğrenim ve/veya staj(1)* programından farklı bir eğitim seviyesinde hibeli olarak yararlanmış olanlar, (Örnek: lisans programında Erasmus yapmış şuan yüksek lisans eğitimde olan öğrenci vb.)

d) Staj faaliyetine katılacak öğrencilerimiz 01 Haziran 2016 tarihi itibari ile mezun durumunda olmayanlar,

e) Erasmus öğrenim programından aynı eğitim seviyesinde daha önce toplamda(1)*12 ay faydalanmış olup hibesiz olarak faydalanmak isteyenler.

 

BAŞVURU ve SINAV SÜREÇ TAKVİMi

 

**BAŞVURUDAN YERLEŞTİRMEYE KADAR DİKKAT EDİLECEKLER**

 

A-BAŞVURU ŞARTLARI 

 

1. Siirt Üniversitesinde kayıtlı ve örgün öğretim olarak öğrenci olmak, 

2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz). 

3. Önlisans ve Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, Lisansüstü-Doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 not 

ortalamasına sahip olmak. 

 

B-ERASMUS+ SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

 

1) Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yapılacaktır. 

2) Sınav test olacaktır. Sözlü mülakat yapılmayacaktır. 10.03.2015 Salı günü Saat: 10:00’da sınav olacaktır. Sınav yeri: ----  

3)2015/20165 akademik yılı Erasmus+ Programı öğrenci başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir: 

· Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50 

· Erasmus+ Staj Hareketliliği; GANO x % 50 + Dil Seviyesi x % 50

 

Daha önce aynı öğrenim seviyesinde Erasmus hareketliliğinden yararlanan öğrencilerden faaliyet (öğrenim/staj) başına 10 puan düşülecektir. Örneğin lisans düzeyinde Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinde bulunan bir öğrenci hala lisans düzeyinde ise 20 puan düşülecektir. Ancak aynı öğrenci yüksek lisans düzeyinde ise herhangi bir puan kesintisi olmayacaktır. 

C-ÖNEMLİ NOTLAR: 

 

1. Öğrencilerin Erasmus+ Eğitim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanması mümkündür.

2. Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması sınav başvurusuna engel değildir. 

3. Daha önce Erasmus kapsamında hibeleri olarak; 

-Staj hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Öğrenim Hareketliliği ” 

-Öğrenim hareketliliğinden faydalanmış olan öğrenciler sadece “Staj Hareketliliği” başvurusu 

yapabilirler.

4. Gideceğiniz üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerinizin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgiyi Erasmus Bölüm Koordinatörünüzden öğrenebilirsiniz.

5. Erasmus+ Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümlere ilişkin Erasmus ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini belirterek başvurabilirler. 

6. Erasmus+ Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran 2015 ile 30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilebilmektedir. 

7. Başvuruda bulunan her öğrenci 2015-2016 Uygulama El Kitabı’nda yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki(El Kitabı ve Erasmus+ Program Rehberi) bilgilere göre karar verilir. 

8.Akademik Genel Ortalama; başvuru yaptığınız tarih itibari ile transkriptinizin en sonunda GENEL yazansütunun en sağında yer alan 4’ lük(100’lük) nottur, dönemsel ortalamalarınız değildir.

9.En yüksek başarı notundan aşağıya doğru sıralama yapılır. Sıralamaya alınan öğrenciler tercihlerine ve mevcut hibemize göre yerleştirilirler.

10.Öğrenim Hareketliliği en az 3 en fazla 12, Staj Hareketliliği ise en az 2 en fazla 12 ay süre ile sınırlıdır.

11.Erasmus + Erasmus Programı; 2015den bu yana yürüttüğümüz LLP/Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden farklı olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde Seviye istemektedir. Lütfen bu konuda bilgi almak için TIKLAYINIZ. Anlaşma yapmış bulunduğumuz Üniversiteler Öğrenim Hareketliliği için en az B1 seviyesinde dil bilgisi istemektedir. TOEFL ve IELTS gibi belgeler kabul edilmektedir.

12.Başvurular 09.02.2015 Pazartesi günü gece 00:00 da son bulacaktır. 

13. 2015– 2016 Yılı Hibe tutarları AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanmamıştır. Öğrenim Hareketliliği için  Kontenjanlar daha sonra açıklanacaktır bulunmaktadır.

14. Feragat süresi belirtilen takvimden sonra yapılması durumunda -10 puan uygulanacaktır.

15. Sınav sonuçları duyurulduktan sonra itiraz süresi 1 haftadır. İtirazlar değerlendirildikten sonra web sayfamız üzerinden duyuru yapılacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

HİBELER:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenim:  Staj: €

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

500                       600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

400                        500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

300                         400

 

Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir.

 

1 – 3 gün arası

4–10 gün arası

11–17 gün arası

18–24 gün arası

25 gün ve fazlası

Hibe verilmez

¼ aylık hibe

½ aylık hibe

¾ aylık hibe

Tam aylık hibe

Ödemeler, toplam hibenin %80’i gitmeden önce, %20’si dönünce olmak üzere iki taksitte yapılır.

 

 

14.Öğrenci her bir eğitim seviyesinde (önlisans + lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenim, staj veya öğrenim + staj olmak üzere toplamda 12 ay hibeli olarak programdan faydalanabilir.

 

**Öğrenci aynı anda hem öğrenim hem de staj başvurusu yapabilir.**

 

Başvuru Evrakları:

1- Başvuru Formu (1ad)-Sitemizden temin edilecektir.(online başvuruda yapacaktır.) Çıktı başvuru diğer evraklarla sonra teslim edilicektir. (Online Form için Tıklayınız)

2- Transkript(1ad)

3- Fotoğraf (1ad)

SINAV BAŞVURU SÜRECİ

1-Aday, 09 Şubat - 09 Mart 2015 tarihleri arasında http://goo.gl/1CVVBL linkinden online başvurusunuyapar.  

2-Aday, Erasmus sayfasında  yer alan  başvuru formunun çıktısını (Tıklayınız) alır, imzalar ve transkripti ve bir Fotoğrafı ile birlikte Erasmus sınav başvuru noktasına 09 Şubat-09 Mart 2015 tarihleri arasında teslim eder. (Başvuru noktası: Erasmus Ofisi Rektörlük Binası)

3- Başvuru noktasında, sınava girişi onaylanan aday’ın belgeleri teslim alınarak başvuru onayı yapılacaktır.

4-Başvuru onayı yapılan aday, 10  Mart 2015 tarihinde Erasmus sınavına girer. (Sınava ilişkin yer, saat ve kurallar bilgisi hem sınav başvuru noktasında, hem de Erasmus Ofisi’nin web sayfasında duyurulacaktır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:

Tüm Belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir.

Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır

Erasmus+ Erasmus Öğrenci Eğitim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz olarak yararlanılması mümkündür. 
Başvuru şartlarına uygunluk sağlayan öğrencinin alttan dersinin olması sınav başvurusuna engel değildir.
Daha önce Erasmus kapsamında hibeli/hibesiz olarak hareketlilikte bulunanlar, hareketlilikten tekrar yararlanabilir.
Sınav başvurusu esnasında, girilen bilgiler ve yapılan tercihler geçerli olacaktır. Sınav sonrasında tercih değişikliği yapılmamaktadır. 
Gidilecek üniversitenin eğitim dili, eğitim süresi ve derslerinizin eşleştirilme durumu vb. konular hakkında bilgi web sitemizdeki Erasmus+ Programı Erasmus İkili Anlaşmalar bölümünde yer almaktadır. 
Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları bölümlere ilişkin Erasmus ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava sadece staj seçeneğini seçerek başvurabilirler. 
Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran 2015 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
Başvuruda bulunan her öğrenci 2015-2016 Uygulama El Kitabı’nda ve erasmus sayfasında yer alan şartları kabul etmiş sayılır ve oluşabilecek her durumda ilgili dokümanlardaki bilgilere göre karar verilir.

Öğr. Gör. HALİL ÖZDEMİR
Güncelleme : 27.10.2016 16:50:14